onze aanpak

Zes heldere stappen

Concrete stappen met heldere zichtbare resultaten daar houden wij van. De werkwijze van JumpForward bestaat uit 3 fasen die ieder 2 stappen kent. Het innovatie team blijft deze stappen doorlopen om bestaande initiatieven te toetsen of nieuwe kansen te ontdekken.

Iedere stap levert herbruikbare informatie op. De gecombineerde stappen per fase geven inzicht of het waarde voor de organisatie toevoegt om de volgende fase in te gaan. 
 


Fase 1:Koers uitzetten

Fase 2: Concretiseren

fase 3: executie