stap 3

Ideeën genereren

 

Zet een groepje mensen bij elkaar en bij het stellen van de juiste vragen ontstaan er veel nieuwe ideeën. De eerder opgedane inzichten vormen een prima basis om samen nieuwe ideeën te genereren via workshops, mindmappings of brainstorming sessies. Vrijwel altijd zijn er oplossingsrichtingen met een sterke samenhang. Door deze te combineren ontstaan er concrete ideeën. Deze toetsen we op haalbaarheid: wat moet er gebeuren om deze oplossingen te realiseren ? Gaat het om het combineren van het bestaande, een doorontwikkeling of moet er een geheel nieuwe oplossing worden uitgewerkt ? 

Deze stap definieert ideeën en werkt deze uit in een affinity map, prioriteiten map en priorisation map.