hoe jumpforward dit doet

Lean start-up, design thinking 

Iedere organisatie moet zich voortdurend aanpassen aan nieuwe marktomstandigheden. Het signaleren van trends, het organiseren van verandering en het gesprek blijven aangaan met klanten moeten hiervoor onderdeel worden van de organisatie.

JumpForward helpt hierbij door de inzet van de lean start-up, design thinking en agile werkmethoden. Wij leren organisaties deze methoden effectief in te zetten en hiermee innovatieve producten en/of diensten te (blijven) ontwikkelen die aansluiten op veranderende marktomstandigheden. De kennis hiervoor verankeren we graag in de organisatie zelf zodat deze duurzaam en dus blijvend is.

De start van onze werkzaamheden is veelal het formeren van een innovatie team bestaande uit verschillende disciplines binnen de organisatie. Dit kan in de vorm van een project, programma of zelfs een separate organisatie welke als doel heeft innovatie management te beleggen.

Samen met dit team werken we aan haalbare innovatieve producten en diensten welke waarde toevoegen aan uw merk. Dit kunnen nieuwe producten/diensten zijn of verbeteringen aan reeds bestaande proposities. Onze iteratieve methode is de leidraad voor de samenwerking.