In een sociale wereld kun je niet binnen de muren van de organisatie blijven, maar zal je actief contact moeten zoeken met alle betrokkenen: werknemers, klanten, partners, kennisinstituten, ‘thought leaders’ en beïnvloeders. De eerste taak is om een proces en programma te ontwerpen om met al deze mensen in contact te komen en te blijven. De volgende elementen zijn onmisbare bouwstenen voor dit nieuwe ontwerp.

 

stap 1

Verkennen

 

In deze eerste stap identificeren we samen met de onderneming interessante doelgroepen. Vervolgens maken we per doelgroep een gedetailleerde analyse: wat houd deze doelgroep bezig ? 
Hiervoor praten we met klanten, werknemers, partners of experts in het vakgebied, in een interview of gewoon informeel bij de koffiemachine. Inzicht verkrijgen kan ook door middel van locatie bezoeken.

Alle bevindingen worden gestructureerd samengebracht.
Hiervoor maakt JumpForward gebruik van personas, empathy mapping, user feedback verslagen en een probleem matrix.

Empathy map

Empathy map

 
Personas 

Personas