stap 2

Definiëren

 

Met de in de vorige stap verkregen inzichten beantwoorden we de vraag welke problemen en/of kansen interessant zijn om nader uit te werken. Zijn er patronen zichtbaar en welke relaties zijn er reeds met de bestaande onderneming ? Passen de vraagstukken die zich aftekenen wel bij de doelstelling van onderneming ? Zijn er al signalen/trends waarneembaar in de markt die raakvlakken hebben ? Het vastleggen van definities gedurende deze stap is van groot belang. Dit om in verdere stappen eenheid van taal te verkrijgen. 

Deze stap levert een design brief, stakeholder map, context, customer journey en een opportunity map op en vormen een belangrijke basis voor vervolg stappen.

 
Context map

Context map

Customer journey

Customer journey