stap 4

Business model

 

Een goed idee heeft voor een onderneming alleen betekenis als het waarde toevoegt. Het uitwerken van een business model toets in een vroegstadium of de gekozen oplossingsrichting bestaansrecht heeft. Veelal zijn er onbekende factoren in het model, slim gekozen aannames kunnen dan als doelstellingen worden vastgesteld voor de vervolg fase. Tijdens het uitwerken van het business model kunnen er nieuwe vraagstukken ontstaan die opnieuw middels eerder genomen stappen getoetst moeten worden. Zo is een trend om aan platform georiënteerde business modellen in de context van een ecosysteem  te werken. Is dit ook wat potentiële klanten willen ? Welke producten passen er dan in dit ecosysteem ?

Het business model canvas helpt om vast te stellen of een idee in staat is waarde voor een merk te creëren. Daarnaast maakt het inzichtelijk welke middelen er nodig zijn om tot executie over te gaan.

 
 
Business model canvas

Business model canvas