Lean startup en design thinking

Waarom combineert JumpForward de lean start-up methode met design thinking ?
Een terechte vraag waar ik graag op in ga.

Lean-startup en design thinking hebben beide een zelfde doel voor ogen: innovatie realiseren en versterken. Voor succesvolle innovaties zijn er 3 noodzakelijke ingrediënten: een markt voor het product/dienst, levensvatbaar in de vorm van een gezond business model en een uitvoerbare uitwerking. Veel ondernemingen richting zich op de laatste 2 : een technologische vernieuwing of wijziging van regelgeving drijven een innovatieproces waarbij een haalbare businesscase en een uitvoerbaar plan boven komen drijven. Veel van deze concepten falen echter, de gebruiker (lees: betalende klant) is onvoldoende meegenomen en het eindresultaat is een product / dienst dat niet het daadwerkelijke probleem van een gebruiker oplost. Gevolg is dat niemand deze producten/diensten wil gebruiken, koopt en promoot.

In zowel lean-startup en design thinking is het concept 'feedback cycles' sterk vertegenwoordigd. Dit moet bovenstaande mismatch problemen voorkomen door de gebruiker vanaf dag 1 in het proces te betrekken. Het uitgangspunt van deze 'feedback cycles' is echter wel sterk verschillend:

Start van het project
In de lean start-up methode is er vanaf de start een business idee dat direct de weg vindt naar gebruiker, levensvatbaarheid en haalbaarheid feedback cycles. Design thinking start echter niet met een business idee maar een probleemstelling. Vaak niet heel concreet maar voldoende scherp om op te merken. De oplossingsrichting in de vorm van een business idee volgt pas later na meer onderzoek rondom de gebruiker en het probleem. Bestaande ondernemingen hebben vaak nieuwe ideeën maar ook bestaande producten (met nieuwe kansen in de vorm van problemen) waar nieuwe inkomsten gevonden kunnen worden.

Formuleren van aannames
Design thinking werkt met verschillende technieken om aannames te formuleren en te onderzoeken. JumpForward maakt bijvoorbeeld gebruik van Personas, 2-Axis mappings, user journeys en casual maps. Deze methoden geven de mogelijkheid aannames te valideren en uiteindelijk een standpunt in te nemen rondom het eerder geconstateerde probleem. Lean start-up werkt niet met dergelijke technieken: aannames worden direct omgezet in een verbeter cyclus om te valideren.

Business model
De lean start-up methode maakt gebruik van de Osterwalder & Pigneur business model theory. Het geeft op eenvoudige wijze inzicht in de levensvatbaarheid van een business idee. In de design thinking methode is er geen positie voor een business model. De theory gaat er vanuit dat wanneer je een probleem oplost voor een gebruiker er automatisch een afzet markt is. 

Door lean start-up en design thinking te combineren in onze aanpak brengen we de mogelijkheden van deze krachtige modellen samen. Dit stelt ons in staat om samen mooie innovatieve trajecten te realiseren.

Walter de Bruijn