Innovatiemanagement

In een sociale wereld kun je niet binnen de muren van de organisatie blijven, maar zal je actief contact moeten zoeken met alle betrokkenen: werknemers, klanten, partners, kennisinstituten, ‘thought leaders’ en beïnvloeders. De eerste taak is om een proces en programma te ontwerpen om met al deze mensen in contact te komen en te blijven. De volgende elementen zijn onmisbare bouwstenen voor dit nieuwe ontwerp.

 

stap 1

Verkennen

 

In deze eerste stap identificeren we samen met de onderneming interessante doelgroepen. Vervolgens maken we per doelgroep een gedetailleerde analyse: wat houd deze doelgroep bezig ? 
Hiervoor praten we met klanten, werknemers, partners of experts in het vakgebied, in een interview of gewoon informeel bij de koffiemachine. Inzicht verkrijgen kan ook door middel van locatie bezoeken.

Alle bevindingen worden gestructureerd samengebracht.
Hiervoor maakt JumpForward gebruik van personas, empathy mapping, user feedback verslagen en een probleem matrix.

Empathy map

Empathy map

 
Personas 

Personas 

 

stap 2

Definiëren

 

Met de in de vorige stap verkregen inzichten beantwoorden we de vraag welke problemen en/of kansen interessant zijn om nader uit te werken. Zijn er patronen zichtbaar en welke relaties zijn er reeds met de bestaande onderneming ? Passen de vraagstukken die zich aftekenen wel bij de doelstelling van onderneming ? Zijn er al signalen/trends waarneembaar in de markt die raakvlakken hebben ? Het vastleggen van definities gedurende deze stap is van groot belang. Dit om in verdere stappen eenheid van taal te verkrijgen. 

Deze stap levert een design brief, stakeholder map, context, customer journey en een opportunity map op en vormen een belangrijke basis voor vervolg stappen.

 
Context map

Context map

Customer journey

Customer journey

 
 

stap 3

Ideeën genereren

 

Zet een groepje mensen bij elkaar en bij het stellen van de juiste vragen ontstaan er veel nieuwe ideeën. De eerder opgedane inzichten vormen een prima basis om samen nieuwe ideeën te genereren via workshops, mindmappings of brainstorming sessies. Vrijwel altijd zijn er oplossingsrichtingen met een sterke samenhang. Door deze te combineren ontstaan er concrete ideeën. Deze toetsen we op haalbaarheid: wat moet er gebeuren om deze oplossingen te realiseren ? Gaat het om het combineren van het bestaande, een doorontwikkeling of moet er een geheel nieuwe oplossing worden uitgewerkt ? 

Deze stap definieert ideeën en werkt deze uit in een affinity map, prioriteiten map en priorisation map.

 

stap 4

Business model

 

Een goed idee heeft voor een onderneming alleen betekenis als het waarde toevoegt. Het uitwerken van een business model toets in een vroegstadium of de gekozen oplossingsrichting bestaansrecht heeft. Veelal zijn er onbekende factoren in het model, slim gekozen aannames kunnen dan als doelstellingen worden vastgesteld voor de vervolg fase. Tijdens het uitwerken van het business model kunnen er nieuwe vraagstukken ontstaan die opnieuw middels eerder genomen stappen getoetst moeten worden. Zo is een trend om aan platform georiënteerde business modellen in de context van een ecosysteem  te werken. Is dit ook wat potentiële klanten willen ? Welke producten passen er dan in dit ecosysteem ?

Het business model canvas helpt om vast te stellen of een idee in staat is waarde voor een merk te creëren. Daarnaast maakt het inzichtelijk welke middelen er nodig zijn om tot executie over te gaan.

 
 
Business model canvas

Business model canvas

 
 

stap 5

Prototype

 

De prototype stap helpt het innovatie team om de beste oplossingen te identificeren. Papieren modellen, wireframes of cardboards behoren tot de mogelijkheden maar ook de creatie van een Minimal Viable Product die zelfstandig aan de doelgroep kan worden aangeboden. Doel is om snel te experimenten en fouten te ontdekken. 

Besteed alleen aandacht aan de vorm van het prototype waar dit echt waarde toevoegt. Veelal is dit punt bereikt wanneer potentiële klanten ervaren dat het product prima werkt maar er nog niet mooi uitziet.

Cardboard mock-up

Cardboard mock-up

 
Wireframes

Wireframes

 

stap 6

Test

 

Tijdens de test stap worden alle observaties, ideeën en doelstellingen op de proef gesteld. Doelstelling is het verkrijgen van feedback die het prototype verbeteren en toetsing of het business model nog haalbaar is of dat deze ook moet worden aangescherpt. 

Zorg ervoor dat de feedback op de juiste wijze wordt verkregen en voldoende aanleiding geeft om aanpassingen aan het prototype door te voeren. Goed voorbereide sessies zijn essentieel in deze fase. 

Dit is ook de stap waarin ideeën soms ruimte moeten maken voor andere innovatieve ideeën en het innovatie team dus moet besluiten te stoppen. "Fail cheap, fail fast and fall forward" is ons motto hiervoor.